Folkebibliotekernes traditionelle virksomhed er i frit fald

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ifølge folkebiblioteksloven er folkebibliotekernes formål følgende: 

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 

 • Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.
 • Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Udlånet af materialer har været i voldsom tilbagegang siden midten af 1980’erne. Blot fra 2009 til 2015 faldt udlånet med omkring en fjerdedel, jf. figuren.

Udgifterne til folkebibliotekerne er ikke faldet tilsvarende. Det hænger sammen med, at folkebibliotekerne har udviklet aktiviteter uden for det egentlige formål. Det ses på et stigende besøgstal trods det stærke fald i udlån. Der findes ikke nogen nærmere beskrivelse i biblioteksstatistikken eller andre steder af de nye aktiviteter uden for lovens formål.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk