Lavere selskabsskattesats og stigende provenu fra selskabsskatten siden 1980erne

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den danske selskabsskattesats er blevet reduceret fra 50 pct. i 1989 til 22 pct. i 2017, dvs. mere end en halvering (en reduktion i selskabsskatten på ca. 1 point om året gennemsnit), jf. figuren.

Det har dog ikke medført et faldende provenu fra selskabsskatten. Tværtimod, så har provenuet været svagt stigende målt som andel af BNP.

Anm.: Provenuet fra selskabsskatten er ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed. Kilde: OECD og Danmarks Statistik

Når nedsættelsen af selskabsskattesatsen ikke har medført et lavere provenu, skyldes det i høj grad, at satsnedsættelserne indtil fornylig ofte været forbundet med udvidelse af selskabsskattebasen (altså en udvidelse af grundlaget fra hvilket selskaberne beskattes, fx i form af mindre gunstige fradragsregler)Den seneste nedsættelse af fra 25 til 22 pct. i Thorning-regeringens vækstpakke fra 2014 blev finansieret med lavere offentlig forbrugsvækst. . Mulighederne for baseudvidelser er dog ved at være udtømt, således at fremtidige satsnedsættelser ikke kan finansieres inden for selskabsbeskatningen selv.

Reduktionen af selskabsskatten har også medført positive adfærdseffekter (fx fordi flere virksomheder placerer sig i Danmark), som også øger skatteprovenuet.

Fodnoter

    Tags