Stigende rådighedsbeløb for stort set alle familietyper siden 1994

Type: ABCepos
Table of contents×

Stort set alle familietyper i det danske samfund har haft stigende rådighedsbeløb siden 1994 og frem til 2021, jf. figuren.

Der er visse undtagelser, herunder unge under 30 år på kontanthjælp. De har haft et fald i deres rådighedsbeløb på ca. 25 pct., primært fordi Thorning-regeringens kontanthjælpsreform reducerede kontanthjælpen for unge under 30 år. Dagpengemodtagere under 25 år har oplevet et fald på ca. 55 pct., fordi Nyrup sænkede dagpengene for de unge under 25 år. Betragtes nytilkomne udlændinge på kontanthjælp/integrationsydelse, har der været et fald i rådighedsbeløbet for en enlig på 41 pct. fra 1994 til 2021 (pga. Løkkes integrationsydelse).

Når rådighedsbeløbet er vokset for stort set alle i perioden, så skyldes det i høj grad en øget produktivitet i den private sektor. Det løfter i første omgang lønnen for privatansatte. Som følge af reguleringsordningen for offentligt ansatte og satsreguleringen (for overførselsindkomster) stiger offentlig løn og overførselsindkomster omtrent i takt med de private lønninger. Dvs. når produktiviteten vokser, så kommer det alle til gode.

Derudover skyldes stigningen i rådighedsbeløbet også bl.a. indkomstskattelettelser.

Rådighedsbeløbet er beregnet som indkomst tillagt børne- og boligtilskud fratrukket skatter og husleje. Stigningen er korrigeret for udviklingen i forbrugerpriserne, så der er tale om reale stigninger.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk