Få ældre blandt de relativt fattige

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Unge i slutningen af 20’erne og starten af 30’erne er i højere grad relativt fattige sammenlignet med resten af befolkningen. 2¼ pct. af de 27-34-årige er relativt fattige, sammenlignet med gennemsnittet på 1,2 pct. for hele befolkningen, jf. figuren. 

Det skyldes, at fx kontanthjælpen er lavere for personer under 30 år (indført af Thorning-regeringen). De lavere ydelser for unge er bl.a. indført for, at det ikke skal være mere attraktivt at være på overførselsindkomst i forhold til at være studerende. Desuden er ledigheden for 25-34-årige højere end for øvrige aldersgrupper i 2021. 

I takt med at beskæftigelsen og indkomsten stiger med alderen, så falder andelen af de relativt fattige op til pensionsalderen.  

Ser man på personer, der har nået folkepensionsalderen, er der meget få relativt fattige blandt pensionisterne. Det skyldes, at folkepensionen er højere end grænsen for relativ fattigdom, og en enlig, der er berettiget til fuld folkepension, vil dermed være over fattigdomsgrænsen.  

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk