Begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen af kommunale opgaver siden 2007

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I 2018 blev 26,9 pct. af de udbudsegnede kommunale opgaver sat i udbud (dvs. udsat for konkurrence). Det er en meget begrænset stigning siden 2007, hvor 22,7 pct. af de kommunale opgaver blev sat i udbud. Og faktisk er der tale om et fald fra 2017 til 2018. Dermed er indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) i kommunerne kun vokset med knap 0,4 pct. point om året.

Fortsættes samme lave stigningstakt fremadrettet, går der 60 år, før 50 pct. af de kommunale opgaver er udsat for konkurrence.

Erfaringer tilsiger, at udlicitering i gennemsnit kan give den samme service med en besparelse på ca. 11 pct. med stor variation afhængigt af sektor, kommune og konkrete institutionerFor dokumentation af besparelsespotentialet på 11 pct.: Se linket til rapporten fra Struensee og Co. .

Meromkostningen ved manglende udbud i kommunerne vurderes at være 20 mia.kr. om året. Medregnes også den manglende konkurrenceudsættelse i staten mv., er meromkostningen 33 mia.kr.

Fodnoter