Fald i konkurrenceudsættelsen af kommunale opgaver siden 2017

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I 2020 blev 26,3 pct. af de udbudsegnede kommunale opgaver sat i udbud (dvs. udsat for konkurrence). De seneste 3 år er konkurrenceudsættelsen faldet i kommunerne. I 2017 var andelen på 27,1 pct.

De seneste 2 års fald afbryder en årrække med begrænsede stigninger i konkurrenceudsættelsen. I 2007 blev 22,7 pct. af de kommunale opgaver blev sat i udbud, jf. figuren.

Erfaringer tilsiger, at udlicitering i gennemsnit kan give den samme service med en besparelse på ca. 11 pct. med stor variation afhængigt af sektor, kommune og konkrete institutioner.

Meromkostningen ved manglende udbud i kommunerne vurderes at være 20 mia. kr. om året. Medregnes også den manglende konkurrenceudsættelse i staten mv., er meromkostningen 33 mia. kr.

Fodnoter