Stigende konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver siden 2007

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I 2023 blev 27,8 pct. af de udbudsegnede kommunale opgaver sat i udbud (dvs. udsat for konkurrence). Dermed er konkurrenceudsættelsen steget med ca. 5 pct.-point siden 2007. Konkurrenceudsættelsen er i 2023 dog kun en anelse højere end i 2017, hvor niveauet var på 27,1 pct. Fra 2017 til 2020 blev konkurrenceudsættelsen reduceret, mens der igen har været en stigning fra 2020 til 2023. 

Erfaringer tilsiger, at udlicitering i gennemsnit kan give den samme service med en besparelse på ca. 11 pct. med stor variation afhængigt af sektor, kommune og konkrete institutioner. 

Meromkostningen ved manglende udbud i kommunerne vurderes at være 20 mia. kr. om året i 2014, svarende til 27 mia. kr. i 2024-niveau. Medregnes også den manglende konkurrenceudsættelse i staten mv., er meromkostningen 33 mia. kr. i 2014, svarende til 44 mia. kr. i 2024-niveau. 

Fodnoter