Offentlige udgifter til indkomstoverførsler på 400 mia. kr. i 2023

Type: ABCepos
Table of contents×

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler udgør 403 mia. kr. i 2023. Det svarer til godt 14 pct. af BNP eller ca. 84.500 kr. per voksen over 18 år. 

Udgifter til folkepension udgør den største udgift på 152 mia. kr., mens udgifterne til førtidspension mv. udgør 57 mia. kr. Udgifterne til kontanthjælp er på ca. 30 mia. kr., mens udgifterne til dagpenge er på ca. 13 mia. kr. 

Fodnoter