Letbanen på Ring 3 reducerer beskæftigelsen med 71 fuldtidsbeskæftigede

Type: ABCepos
Table of contents×

Det er flere steder blevet hævdet, at en letbane langs den københavnske Ring 3 vil skabe 36.500 arbejdspladserSe bl.a. https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=214260911706146 . Der er imidlertid ikke tale om en effekt af letbanen, men en opgørelse af effekten af de samlede investeringer langs letbanen i perioden 2011-2017, som er lavet af konsulenthuset IncentiveKilde: http://www.dinletbane.dk/media/1560/incentive-investeringsanalyse-2017.pdf . Investeringerne kan ifølge Incentive imidlertid ikke tilskrives letbanen, men skyldes ændrede præferencer, befolkningsvækst og økonomisk vækst. Det vurderer de på baggrund af en rapport fra DREAM-gruppen, hvor letbanen end ikke er nævnt.Kilde: http://www.dreammodel.dk/pdf/R2015_03.pdf 

CEPOS har på baggrund af de samfundsøkonomiske analyser opgjort størrelsesordenen af de reelle beskæftigelseseffekter af letbanenKilde: CEPOS-notat: Ingen beskæftigelseseffekt af Letbanen på Ring 3. 2018. . Isoleret set er der et positivt bidrag til beskæftigelsen fra den nye infrastruktur på 55 fuldtidsbeskæftigede. Til gengæld er der et øget nettofinansieringsbehov i det offentlige, som alt andet lige vil medføre højere skatter. De højere skatter bidrager negativt og reducerer beskæftigelsen med 126 fuldtidsbeskæftigede.

Samlet set falder beskæftigelsen med 71 fuldtidsbeskæftigede.

Kilde: "De reelle effekter af letbanen på Ring 3", CEPOS-notat, marts 2018

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk