Hvad tjener en offentligt ansat?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 44.800 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 36.800 kr., mens sygeplejersker tjener 42.800 kr. 

Det fremgår af figuren herunder, som viser lønnen for de 10 største faggrupper (blandt ansatte i kommuner og regioner).  

Der er tale om gennemsnitstal for faggrupperne, dvs. nogle tjener mere og nogle tjener mindre.

I den samlede lønindkomst er indregnet både grundløn, tillæg, feriegodtgørelse og pension. Derimod indgår overarbejde ikke (det udgør under alle omstændigheder en meget begrænset del af lønnen for de viste grupper). Opgørelsen medregner overenskomstansatte +tjenestemænd (ekskl. elever, fleksjobbere og ekstraordinært ansatte). Både måneds- og timelønnede er medtaget. 

I tabellen herunder er den samlede bruttoløn opdelt på grundløn, tillæg mv. og pension.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk