Hvad tjener en offentligt ansat?

Type:ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 42.009 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 34.604 kr., mens sygeplejersker tjener 37.918 kr.

Det fremgår af figuren herunder, som viser lønnen for de 10 største faggrupper (blandt ansatte i kommuner og regioner).

Der er tale om gennemsnitstal for faggrupperne, dvs. nogle tjener mere og nogle tjener mindre.

Anm.: I bruttolønnen indgår grundløn, tillæg, feriegodtgørelse og pension, men ikke overarbejde. Data er for februar 2018 Kilde: Kommunernes og Regionernes løndatakontor

I den samlede lønindkomst er indregnet både grundløn, tillæg, feriegodtgørelse og pension. Derimod indgår overarbejde ikke (det udgør under alle omstændigheder en meget begrænset del af lønnen for de viste grupper). Opgørelsen medregner overenskomstansatte +tjenestemænd (ekskl. elever, fleksjobbere og ekstraordinært ansatte). Både måneds- og timelønnede er medtaget.

I tabellen herunder er den samlede bruttoløn opdelt på grundløn, tillæg mv. og pension.

Anm.: Tillæg mv. dækker over lokale tillæg, centrale tillæg, genetillæg og feriegodtgørelse. Data er for februar 2018. Kilde: Kommunernes og Regionernes løndatakontor

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk