Hvad tjener en offentligt ansat?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 45.700 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 37.400 kr., mens sygeplejersker tjener 41.200 kr.

Det fremgår af figuren herunder, som viser lønnen for de 10 største faggrupper (blandt ansatte i kommuner og regioner).

Der er tale om gennemsnitstal for faggrupperne, dvs. nogle tjener mere og nogle tjener mindre.

Der er tale om en gennemsnitlig bruttoløn for en fuldtidsstilling. I den samlede lønindkomst er indregnet både grundløn, tillæg, feriegodtgørelse og pension. Derimod indgår overarbejde ikke (det udgør under alle omstændigheder en meget begrænset del af lønnen for de viste grupper). Opgørelsen medregner overenskomstansatte og tjenestemænd (men ikke elever, fleksjobbere samt ekstraordinært ansatte). Både måneds- og timelønnede er medtaget.

Der er naturligvis forskel på arbejdsvilkår for de 10 faggrupper. Figuren viser blot den gennemsnitlige bruttoløn for de viste faggrupper, og der er ikke taget stilling til eventuelle forskelle i arbejdsvilkår.

I tabellen herunder er den samlede bruttoløn opdelt på grundløn, tillæg mv. og pension.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk