Højere bundfradrag for arveafgift reducerer formueuligheden

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En forøgelse af bundfradraget for arveafgiften fra 289.000 til 500.000 kr. vil reducere formueuligheden. Gini-koefficienten for formueulighed reduceres med 0,07 pct. point, jf. figuren. Også hvis man hæver bundfradraget til 1 mio. kr., vil formueuligheden blive reduceret (med 0,11 pct. point målt ved Gini-koefficienten).

Hvis man helt fjerner arveafgiften, øges Gini-koefficienten lidt (med 0,24 pct. point). Til sammenligning er Gini-koefficienten for formuer på 62,5 pct. i udgangspunktet (for 45-50-årige, der har en enlig forælder, der dør), dvs. arveafgiften har under alle omstændigheder en begrænset effekt på formueuligheden. Selv med en afskaffelse af arveafgiften vil den samlede effekt af arv stadig være et fald i Gini-koefficienten på 3,3 pct. point, idet arv reducerer formueuligheden.

En forhøjelse af bundfradraget til 500.000 kr. indebærer, at andelen af arvinger, der skal betale arveafgift, reduceres fra 39 pct. til 31 pct. Hvis bundfradraget hæves til 1 mio. kr., reduceres andelen af arvinger, der skal betale arveafgift, fra 39 pct. til 18 pct.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk