Danmark har meget få i lavindkomstgruppen i alle aldersgrupper – bortset fra 18-25-årige

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er blandt de mest lige lande i OECD. Samtidig er Danmark det OECD-land med den 3. laveste andel i lavindkomstgruppen (defineret som personer med en disponibel indkomst (dvs. efter skat), der er under halvdelen af medianindkomsten). 

Opdeler man denne lavindkomstgruppe på aldersgrupper, har Danmark relativt få i lavindkomstgruppen for alle aldersgrupper, bortset fra de 18-25-årige, jf. figuren. 

En væsentlig årsag til, at Danmark har relativt mange i lavindkomstgruppen blandt de 18-25-årige, er at mange unge danskere er studerende, og dermed typisk har en (midlertidigt) lav indkomstIfølge Education at a Glance 2023, OECD (tabel B1.1.) har Danmark 4. flest studerende blandt de 20-24-årige blandt alle OECD-lande.  . Efter studierne venter dog typisk en relativ høj indkomst.  

En anden årsag til at Danmark har relativt mange i lavindkomstgruppen blandt de 18-25-årige er, at danske unge flytter tidligt hjemmefra. Sammen med Sverige har Danmark i 2021 den laveste gennemsnitsalder ift. at flytte hjemmefra blandt EU-landeKilde: Eurostat, tabel YTH_demo_030  . I opgørelsen af lavindkomstgruppen tages der højde for hele familiens indkomst, og det lægges til grund, at alle i familien har den samme indkomst. Flytter man hjemmefra, har man derfor en lavere indkomst, end hvis man bor hos sine forældre. At danske unge flytter tidligt hjemmefra, skyldes formentligt i høj grad kulturelle forskelle. Dertil kommer, at den danske SU er meget højere for udeboende (6.820 kr. i 2024) sammenlignet med SU for hjemmeboende (ned til 1.060 kr. i 2024) 

Fodnoter