Ungarn, Chile og Irland har de laveste selskabsskattesatser i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Selskabsskatten i Ungarn udgør 9 pct., det laveste niveau blandt alle OECD-lande, jf. figuren. Chile har den næstlaveste sats på 10 pct. Herefter følger Irland med en sats på 12,5 pct.

Danmark har en selskabsskattesats på 22 pct., hvilket giver en delt 16. plads ud af 38 OECD-lande.

Ifølge Produktivitetskommissionen er lavere selskabsskat et af de mest effektive håndtag i forhold til at øge vækst og produktivitet. Skatteministeriet har beregnet, at en nedsættelse fra 22 pct. til niveauet i Ungarn på 9 pct. vil øge BNP med ca. 37 mia. kr. (provenutab på 22 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd).

USA nedsatte den føderale selskabsskat til 21 pct. i 2018. I figuren er der også medregnet den gennemsnitlige selskabsskat i delstaterne. Derfor udgør selskabsskatten i USA 25,8 pct. i 2022 ifølge OECD’s opgørelse.

Fodnoter