Ungarn og Irland har de laveste selskabsskattesatser i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Selskabsskatten i Ungarn udgør 9 pct., det laveste niveau blandt alle OECD-lande, jf. figuren. Irland har den næstlaveste sats på 12,5 pct.  

Danmark har en selskabsskattesats på 22 pct., hvilket giver en delt 15. plads ud af 36 OECD-lande.

Ifølge Produktivitetskommissionen er lavere selskabsskat et af de mest effektive håndtag i forhold til at øge produktiviteten. Skatteministeriet har beregnet, at en nedsættelse fra 22 pct. til niveauet i Ungarn på 9 pct. vil øge BNP med ca. 37 mia. kr. (provenutab på 23 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd).

USA har nedsat den føderale selskabsskat til 21 pct. i 2018. I figuren er der også medregnet den gennemsnitlige selskabsskat i delstaterne. Derfor udgør selskabsskatten i USA 25,8 pct. i 2020 ifølge OECD’s opgørelse.

Fodnoter