Ungarn og Irland har de laveste selskabsskattesatser i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Selskabsskatten i Ungarn udgør 9 pct., det laveste niveau blandt alle OECD-lande, jf. figuren. Irland har den næstlaveste sats på 12,5 pct.  

Danmark har en selskabsskattesats på 22 pct., hvilket giver en delt 15. plads ud af 36 OECD-lande.

Ifølge Produktivitetskommissionen er lavere selskabsskat et af de mest effektive håndtag i forhold til at øge produktiviteten. Finansministeriet har beregnet, at en nedsættelse fra 22 pct. til niveauet i Ungarn på 9 pct. vil øge BNP med knap 34 mia. kr. (provenutab på 18,7 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd)Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 16. marts 2017 (svar afgivet 16. november 2017). .

USA har nedsat den føderale selskabsskat til 21 pct. i 2018. I figuren er der også medregnet den gennemsnitlige selskabsskat i delstaterne. Derfor udgør selskabsskatten i USA 25,9 pct. i 2019 ifølge OECD’s opgørelse.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør