Mange jobs forsvundet i landbrug og industri de seneste 50 år, men samlet beskæftigelse er vokset

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ofte fremføres påstande om, at de eksisterende jobs forsvinder, fordi robotterne overtager disse jobs. Ser man på udviklingen over de seneste godt 50 år, er der da også forsvundet mange jobs i både landbrug og industri, jf. figuren.  

Men det betyder ikke, at den samlede beskæftigelse er faldet, tværtimod, jf. figuren. Det skyldes en stigende beskæftigelse indenfor serviceerhvervet. Dvs. de jobs, der er blevet nedlagt i landbrug og industri, er altså blevet erstattet af nye jobs i servicesektoren.  

Det skyldes, at beskæftigelsen er bestemt af arbejdsudbuddet. Arbejdskraften vil generelt søge derhen, hvor der opnås den bedste aflønning, og dette kan ændre sig over tid. Branchesammensætningen vil derfor over tid blive ændret fx pga. øget efterspørgsel efter serviceydelser, ændret uddannelsessammensætning af arbejdsstyrken og teknologisk udvikling. Eksempelvis har øget brug af landbrugsmaskiner medført, at der i dag er behov for langt færre beskæftigede i landbruget end for 50 år siden. 

Fodnoter