Mængden af regler er 3-doblet på 28 år

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Siden 1989 er regelmængden, der regulerer borgernes og virksomhedernes adfærd, næsten 3-doblet fra 7,6 mio. ord i 1989 til 22,7 mio. ord i 2017, jf. figuren. Antallet af ord i love og bekendtgørelser er i gennemsnit vokset med 3,9% om året i perioden. Fortsætter udviklingen, vil regelmængden 23-dobles i en gennemsnitlig danskeres levetid.

Kilde:” Regelstaten voksede igen i 2018”, CEPOS-notat, marts 2019, Jonas Herby

Der kan være betydelige økonomiske omkostninger forbundet med overregulering.  The Council of Economic AdvisorsCouncil of Economic Advisors rådgiver den amerikansk præsident om økonomisk politik, https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/The%20Growth%20Potential%20of%20Deregulation.pdf  vurderer, at regulering har reduceret den økonomiske vækst i USA med 0,8% om året siden 1980.

Flere analyser peger desuden på, at regulering rammer lavindkomstgrupperne hårdest, fordi reguleringen ofte fjerner det billigste alternativ fra markedet. Bl.a. betyder statens forbud mod at private busruter kan køre i konkurrence med offentlig transport, at den kollektive transport i Danmark er for dyr, hvilket især rammer lavindkomstgrupperne.https://cepos.dk/artikler/kaempe-gevinst-for-de-rejsende-ved-at-tillade-fjernbusser 

Endelig bruges regulering til at beskytte virksomheder og organisationers særinteresser ved fx at gøre det muligt for virksomheder at hæve deres priser eller for faggrupper at øge deres lønindkomst. Begge dele på bekostning af forbrugerne. Det gælder fx taxiloven, som forhindrer to borgere i at køre for hinanden mod betaling.

Fodnoter