Kollektiv trafik kan blive 40 pct. billigere ved fjernelse af offentligt monopol

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Da fjernbusruten fra Rudkøbing til København åbnede i juni 2016, faldt de samlede rejseomkostninger med mellem 211 og 271 kr. (dækker over både billetpris og værdi af tid). Det svarer til en besparelse på 35-45 pct.

I 2016 rejste over 1,5 millioner passagerer med fjernbusser i Danmark. Det er en stigning på cirka 25 pct. siden 2015. Fjernbussernes succes skyldes bl.a., at de ofte reducerer rejseomkostningerne.

Det er i dag ulovligt for private trafikselskaber at udbyde en lang række transportruterDet er forbudt for private at drive kollektiv trafik i konkurrence med det offentlige, med mindre ruten enten strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. . Som resultat er en stor del af danskerne ved lov afskåret fra at få privat kollektiv trafik.

Hvis den private kollektive trafik lovliggøres, er der store gevinster at hente i form af lavere rejseomkostninger for de rejsende. På en rejse til København kan omkostningerne udenfor myldretiden falde med op til 72 kr. pr. tur for de rejsende fra en række mindre og mellemstore byer i Region Sjælland og Region Hovedstaden, jf. figuren.

Besparelserne er opgjort på baggrund af Transportministeriets standardmetode for opgørelse af de samlede rejseomkostninger, som udover billetprisen består af den tid, man bruger på rejsen.

Fodnoter