110.000 flere SU-modtagere siden 2008

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Efter en lang periode fra 2000-2008, hvor antallet af SU-modtagere havde været omtrent uændretvoksede antallet markant fra 2008, jf. figuren. I 2008 var der 209.000 helårsmodtagere af SU, mens antallet var vokset til 330.000 i 2015. I 2019 er niveauet fortsat højt på 322.000 personer, svarende til en stigning på godt 110.000 personer siden 2008 eller 57 pct. Udgifterne til SU udgjorde 20,7 mia. kr. i 2019. 

I dag er SU-modtagere den næststørste gruppe af overførselsindkomstmodtagere efter gruppen af folkepensionister (1,1 mio. personer). 

En del af stigningen i antallet af SU-modtagere kommer fra kontanthjælps- og dagpengesystemet. Stigningen kan være hensigtsmæssig, såfremt den afspejler, at flere får en uddannelse, der leder til et bedre job, end de pågældende ellers ville få. Stigningen er problematisk, hvis den er udtryk for skjult ledighed. Dvs. hvis personer kommer fra kontanthjælp til SU, hovedsageligt fordi der ikke stilles krav om jobsøgning mv., når man er på SU (man skal jo studere).

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk