120.000 flere SU-modtagere siden 2008

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Efter en lang periode fra 1982-2008, hvor antallet af SU-modtagere steg nogenlunde jævnt med omkring 4.500 personer årligt, skete der fra 2008 en markant stigning i antallet jf. figuren. I 2008 var der 209.000 helårsmodtagere af SU, mens antallet var vokset til 326.000 i 2014. I 2018 er niveauet fortsat højt på 329.000 personer, svarende til en stigning på 120.000 personer siden 2008 eller 57 pct. Udgifterne til SU udgjorde 20,7 mia. kr. i 2018. Til sammenligning var indtægterne fra ejendomsværdiskatten på 14,5 mia. kr. i 2018.

I dag er SU-modtagere den næststørste gruppe af overførselsindkomstmodtagere efter gruppen af folkepensionister (1,1 mio. personer).

En del af de nye SU-modtagere kommer fra kontanthjælps- og dagpengesystemet. Det skal ses i lyset af den økonomiske krise. Stigningen kan være hensigtsmæssig, såfremt den afspejler, at flere får en uddannelse, der leder til et bedre job, end de pågældende ellers ville få. Stigningen er problematisk, hvis den er udtryk for skjult ledighed. Dvs. hvis personer kommer fra kontanthjælp til SU, hovedsageligt fordi der ikke stilles krav om jobsøgning mv., når man er på SU (man skal jo studere).

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 296,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 296,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk