80.000 flere SU-modtagere siden 2008

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Efter en lang periode fra 2000 til 2008, hvor antallet af SU-modtagere havde været omtrent uændret, voksede antallet markant fra 2008, jf. figuren. I 2008 var der 209.000 helårsmodtagere af SU, mens antallet var vokset til 330.000 i 2015. I 2023 er niveauet fortsat højt på 290.000 personer, svarende til en stigning på 81.000 personer siden 2008 eller 39 pct. Udgifterne til SU udgjorde 20 mia. kr. i 2023. 

I dag er SU-modtagere den næststørste gruppe af overførselsindkomstmodtagere efter gruppen af folkepensionister (1,1 mio. personer). 

Den danske SU er ca. dobbelt så høj som i Norge og 2½ gange højere end i Sverige. 

Fodnoter