Forventet levetid vokset fra 50 år i 1900 til 81 år i dag

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Levetiden er vokset markant gennem de sidste knap 120 år. I år 1900 var den forventede levetid på 50 år. I dag er den forventede levetid på 81,3 år. Dvs. på knap 120 år er levetiden vokset med 31 år eller ca. 3 måneder om året. 

Det er en bemærkelsesværdig positiv udvikling, som primært skyldes økonomisk vækst og dermed forbundet bl.a. bedre ernæring, bedre hygiejniske forhold og medicinske fremskridt.  

Den forventede levetid (middellevetiden) opgøres af Danmarks Statistik og er en statistisk beregning af, hvor lang tid en nyfødt kan forventes at leve, hvis dødssandsynlighederne for hvert alderstrin er uændrede i fremtiden. I praksis falder dødssandsynlighederne dog over tid, hvilket betyder at en nyfødt i 2019 kan forvente at blive mere end 81 år 

Danmarks Statistik anfører derfor om middellevetiden, at: Middellevetiden for 0-årige skal derfor blot ses som en indikator for befolkningens dødelighed - ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve”https://dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26702 .

Fodnoter

    Del denne side

    Forfatter(e):

    Del denne side

    Forfatter(e):