3-dobling af antal offentligt ansatte i løbet af 57 år

Type: ABCepos
Table of contents×

I 2023 var der ca. 872.000 ansatte i den offentlige sektor. For 57 år siden, i 1966, var der kun ca. 270.000 ansatte i den offentlige sektor. Med andre ord er antallet af offentligt ansatte mere end 3-doblet, jf. figuren. Stigningen skete særligt i perioden frem til starten af 1980’erne.

Den store stigning i antallet af offentligt ansatte skulle finansieres, og har derfor bidraget til den store stigning i skattetrykket i perioden.

Befolkningen er også vokset de seneste 57 år. Men selv når man måler offentligt ansatte som andel af befolkningen, er der 2½ gange så mange offentligt ansatte i 2023 sammenlignet med 1966.

Fodnoter