Forventet levetid for en 60-årig er vokset med 5 år siden 1960 – folkepensionsalderen er nedsat med 2 år

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Folkepensionen blev gjort universel i 1957, dvs. alle dem der havde nået pensionsalderen kunne modtage folkepension uanset indkomstLæs mere her: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-1956/ . Folkepensionsalderen blev dengang fastsat til 67 år. Den forblev 67 år frem til 2004, hvor folkepensionsalderen blev sænket til 65 år, som følge af Nyrups efterlønsreform fra 1999.

I samme periode er den forventede levetid for en 60-årig vokset markant. I 1960 var levetiden på 78,2 årSimpelt gennemsnit af levetiden for mænd og kvinder. , hvilket er vokset til 83,4 år i 2018, dvs. med godt 5 år. Så selvom levetiden er vokset markant gennem de seneste knap 60 år, er folkepensionsalderen ikke vokset, tværtimod.

Det er særligt siden 1995, at levetiden er vokset for de 60-årige. Fra 1960 til 1995 voksede levetiden med ½ måned om året. Siden 1995 er levetiden for 60-årige vokset med ca. 2 måneder om året.

Anm.: Den forventede levetid er beregnet som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Kilde: Skatteministeriet, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Fra 2019 stiger folkepensionsalderen som følge af Velfærdaftalen fra 2006 og Tilbagetrækningsaftalen fra 2011.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør