I 2035 er en 60-årigs levetid vokset med 6 år ift. 1995 - folkepensionsalderen vil kun være 2 år højere

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Danskerne lever længere og længere. Det er en god nyhed. Særligt siden 1995 er den forventede levetid vokset meget for fx de 60-årige.

I 2019 er folkepensionsalderen på 65½ år. Det er faktisk et fald på 1½ år siden 1995, hvor folkepensionsalderen var 67 årFolkepensionsalderen blev sænket til 65 år i 2004 som følge af Nyrups efterlønsreform fra 1999 . I samme periode er den forventede levetid for en 60-årig vokset med 4 år (fra 79,6 til 83,6 år), jf. figuren. Dvs. i dag har en pensionist i gennemsnit udsigt til 5½ år mere på folkepension end i 1995.

I de kommende år stiger folkepensionsalderen som følge af pensionsreformerne fra 2006 og 2011. Frem til 2022 vokser pensionsalderen med et ½ år ad gangen til 67 år. I 2030 er det allerede vedtaget, at pensionsalderen vokser til 68 år. I løbet af 2020 skal politikerne godkende forhøjelsen af folkepensionsalderen til 69 år i 2035.

Den forventede levetid stiger imidlertid også: I 2035 forventes levetiden for en 60-årige at være vokset med omtrent 6 år i forhold til 1995 (fra 79,6 til 85,7 år). Dvs. en pensionist vil have ca. 4 år mere som pensionist i 2035 sammenlignet med 1995 – selv med forhøjelsen af folkepensionsalderen til 69 år.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør