Vækstkrise gør hver dansker 70.000 kr. fattigere

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den historiske vækst i dansk BNP pr. indbygger har i mere end 100 år - fra 1890 til 2003 – i gennemsnit ligget på ca. 2,1 procent om året. Der er tale om realvækst, altså renset for inflation.

Danmarks BNP pr. indbygger udgør i 2018 84 procent af, hvad det ville have været, hvis Danmark de seneste 15 år havde fulgt trendvæksten siden 1890. Det svarer til en forskel på 70.000 kroner pr. indbygger. Hver indbygger – spædbarn som olding – kunne altså have været 70.000 kroner mere velstående, hvis dansk økonomi fortsat havde været i stand til at levere den velstandsskabelse, som den har kunnet levere siden 1890.

Går det, som Finansministeriets prognose forudser, vil Danmarks BNP pr. indbygger i 2030 udgøre 74 procent af, hvad det ville have været, hvis Danmark havde fulgt trenden, svarende til en forskel på 150.000 kr. pr. indbygger.

Andre lande har dog også haft relativ lav vækst de seneste 10-15 år. Derfor adskiller Danmark sig ikke markant fra udviklingen i vores nabolande, særligt når man tager højde for bytteforhold og kapitalindkomst fra udlandet (dvs. ser på bytteforholdskorrigeret bruttonationalindkomst (BNI) fremfor BNP).

Om dette skyldes, at vækstpotentialet generelt er reduceret, eller om både Danmark og andre lande har strukturelle problemer, der reducerer velstanden, vides ikke med sikkerhed.

Der er dog lande og regioner på omtrent Danmarks størrelse, som er markant mere velstående end os. Danskernes velstand målt i købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger ligger ca. 30 pct. under niveauet i Schweiz og 40 pct. under niveauet i Massachusetts, USA. Københavnernes velstand ligger ca. 30 pct. under velstandsniveauet i Singapore.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk