Hvad er BNP: Hvem skaber vores velstand?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

BNP (Bruttonationalproduktet) er et udtryk for den samlede værdiskabelse i en given periode, fx et år eller et kvartal.

BNP kan bl.a. opgøres ud fra produktionssiden, hvor BNP svarer til den samlede produktionen fratrukket forbruget af fx materialer og råstoffer (kaldes også forbrug i produktionen).

Når BNP opgøres fra produktionssiden, kan man opdele på, hvor meget hvert erhverv har bidraget til BNP. Dog skal man først fratrække moms og andre produktskatter (som ikke kan fordeles på erhverv) hvorved BVT (bruttoværditilvækst) fremkommer.

I 2021 skabte industrien 14,6 pct. af det samlede BVT, mens handel og transportbranchen udgjorde 21,8 pct. af BVT. Bygge og anlæg står for 6,2 pct. af BVT, mens landbrug mv.Landbrug mv. dækker over landbrug, skovbrug og fiskeri   fylder relativt lidt i den samlede værdiskabelse med 1,1 pct. Offentligt administration mv. fylder 21,1 pct. af økonomien, mens øvrige serviceerhvervHeri indgår information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, boliger, erhvervsservice, kultur, fritid og anden service   udgør 1/3 af økonomien, jf. figuren.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk