Cigaretpris på 50 kr. (ikke 60 kr.) giver maksimale skatteindtægter

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Flere partier foreslår at øge cigaretafgifterne, så en pakke cigaretter kommer til at koste 60 kr. (mod 40 kr. i dag).

Et af argumenterne for at øge cigaretafgifterne er, at det vil give flere penge i statskassen. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at man får det største provenu til staten ved at hæve priserne til 50 kr. – det vil give et merprovenu på 0,6 mia. kr. ifølge Skatteministeriet. Hæves priserne yderligere fra 50 til 60 kr., vil statskassen miste 0,2 mia. kr. ift. en cigaretpris på 50 kr. (så det samlede provenu bliver på 0,4 mia. kr.), jf. figuren. Yderligere afgiftsstigninger over 60 kr. vil også give et tab for statskassen.

Når cigaretafgiften forhøjes, giver det et umiddelbart merprovenu, fordi der skal betales en højere afgift. Omvendt kan en højere cigaretafgift bl.a. medføre, at der købes færre cigaretter i Danmark, fordi grænsehandlen stiger og fordi der ryges mindre.

Ved en forhøjelse af cigaretprisen gennem højere afgifter fra 50 til 60 kr., vil bl.a. nedgangen i købet af cigaretter i Danmark mere end opveje stigningen i provenuet fra forhøjelsen af afgiften. Det er derfor, at denne afgiftsforhøjelse giver et negativt ekstra provenu til statskassen.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk