800.000 voksne på overførselsindkomst i 1970 – vokset til 2,1 mio. voksne i 2018

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I 1970 var der 819.000 danskere på overførselsindkomst. Dette tal er løbende vokset og i 2018 er der 2,1 mio. voksne på overførselsindkomst, jf. figuren. Dvs. i dag er der 2½ gange så mange på overførsel som i 1970.

Stigningen i antal personer på overførsel på 1,3 mio. personer siden 1970 skyldes i høj grad, at der er 570.000 flere folkepensionister i dag, jf. tabellen nedenfor. Dertil kommer, at antallet af SU-modtagere er vokset til 330.000 personer. Samtidig har der været en 3-dobling af personer på dagpenge og kontanthjælp (130.000 personer), mens der er 64.000 flere på førtidspension. Desuden blev efterlønnen indført i 1979, hvor der i dag fortsat er 50.000 på efterløn.

Befolkningen er også vokset i perioden, men også som andel af befolkningen er der sket en kraftig stigning fra 23 pct. af den voksne befolkning på overførsel i 1970 til 46 pct. i 2018, dvs. en fordobling.

Anm.: Øvrige angiver summen af modtagere af ferie-, syge- og barselsdagpenge, fleks-, revaliderings-, ledigheds-, overgangs- og integrationsydelse samt arbejdsmarkedsorlov og ressourceforløb. Kilde: Finansudvalgets svar på spørgsmål 176 af 13. februar 2013, diverse udgaver af Økonomisk Redegørelse samt egne beregninger.
Anm.: Øvrige” angiver summen af modtagere af ferie-, syge- og barselsdagpenge, fleks-, revaliderings-, ledigheds-, overgangs- og integrationsydelse samt arbejdsmarkedsorlov og ressourceforløb. SU’en blev indført i 1970. Der er ikke data for antal SU-modtagere før 1982, hvor der var 91.000 modtagere Kilde: Finansudvalgets svar på spørgsmål 176 af 13. februar 2013, diverse udgaver af Økonomisk Redegørelse samt egne beregninger.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør