800.000 voksne på overførselsindkomst i 1970 – vokset til 2,1 mio. voksne i 2018

Type: ABCepos
Table of contents×

I 1970 var der 819.000 danskere på overførselsindkomst. Dette tal er løbende vokset og i 2018 er der 2,1 mio. voksne på overførselsindkomst, jf. figuren. Dvs. i dag er der 2½ gange så mange på overførsel som i 1970.

Stigningen i antal personer på overførsel på 1,3 mio. personer siden 1970 skyldes i høj grad, at der er 565.000 flere folkepensionister i dag, jf. tabellen nedenfor. Dertil kommer, at antallet af SU-modtagere er vokset til 329.000 personer. Samtidig har der været en 3-dobling af personer på dagpenge og kontanthjælp (127.000 personer), mens der er 63.000 flere på førtidspension. Desuden blev efterlønnen indført i 1979, hvor der i dag fortsat er 49.000 på efterløn.

Befolkningen er også vokset i perioden, men også som andel af befolkningen er der sket en kraftig stigning fra 23 pct. af den voksne befolkning på overførsel i 1970 til 46 pct. i 2018, dvs. en fordobling.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk