800.000 voksne på overførselsindkomst i 1970 – vokset til 2 mio. voksne i 2023

Type: ABCepos
Table of contents×

I 1970 var der 820.000 danskere på overførselsindkomst. Dette tal er løbende vokset og i 2023 er der 2 mio. voksne på overførselsindkomst, jf. figuren. Dvs. i dag er der 2½ gange så mange på overførsel som i 1970. 

Stigningen i antal personer på overførsel på 1,2 mio. personer siden 1970 skyldes i høj grad, at der er 524.000 flere folkepensionister i dag, jf. tabellen nedenfor. Dertil kommer, at antallet af SU-modtagere er vokset til 290.000 personer. Samtidig har der været mere end en fordobling af personer på dagpenge og kontanthjælp (78.000 personer), mens der er 97.000 flere på førtidspension. Desuden blev efterlønnen indført i 1979, hvor der i dag fortsat er 35.000 på efterløn, ligesom der i 2023 forventes at være 12.000 på Arne-pension. 

Befolkningen er også vokset i perioden, men også som andel af befolkningen er der sket en kraftig stigning fra 23 pct. af den voksne befolkning på overførsel i 1970 til 43 pct. i 2023, dvs. omtrent en fordobling. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk