S-forslag reducerer beskæftigelsen med 10.000 og velstanden med 8 mia. kr.

Type: ABCepos
Table of contents×

Mette Frederiksen og Socialdemokraterne har fremlagt en række udspil op til folketingsvalget i 2019. Hvis forslagene gennemføres, vil beskæftigelsen falde med ca. 10.000 personer, mens BNP vil falde med ca. 8 mia. kr., jf. tabellen. Opgørelsen er baseret på svar fra Finansministeriet. 

Alene forslaget om differentieret pension reducerer beskæftigelsen med 8.500 personer, under den antagelse, at forslaget konkretiseres og udmøntes således, at det holder sig indenfor de 3 mia. kr., der er afsat til det.

Kendetegnene for forslagene er, at de svækker incitamentet til at arbejde, ligesom det bliver mindre attraktivt at spare op og investere, hvilket svækker velstandsskabelsen.

Siden Finansministeriet begyndte at opgøre reformeffekter på beskæftigelse i 2001, har hver eneste regering øget beskæftigelsen gennem reformer. Det gælder for regeringer under både Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Mette F’s reformpolitik går altså direkte imod de seneste regeringernes bestræbelser på at øge beskæftigelsen.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk