Nye reformer kan øge råderummet med 45 mia. kr. i 2030

Type: ABCepos

Råderummet på de offentlige finanser kan politikerne vælge at bruge på enten at lette skatterne eller øge de offentlige udgifter. Råderummet er skabt af primært de tilbagetrækningsreformer, der i disse og de kommende år forhøjer efterløns- og folkepensionsalderen.

Råderummet kan imidlertid blive endnu større, hvis politikerne gennemfører nye reformer. Fx kan en afskaffelse af efterlønnen øge råderummet med 8 mia. kr. i 2030. En reform af SU’en (20 pct. lavere SU, afskaffelse af 6. SU-år samt lån på kandidaten) kan øge råderummet med ca. 5 mia. kr., mens en videreførelse af Thornings mindreregulering af indkomstoverførslerne i årene 2024-2030 forøger råderummet med 10 mia. kr. i 2030

Samlet set vil de oplistede reformer øge råderummet med godt 45 mia. kr.

Gennemføres alle de oplistede reformer, vil beskæftigelsen stige med knap 100.000 personer, mens BNP vil vokse med godt 90 mia. kr.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk