Nye reformer kan øge råderummet med mere end 30 mia. kr. i 2025

Type: ABCepos

Der er et stort råderum på de offentlige finanser frem til 2025. Råderummet kan politikerne vælge at bruge på enten at lette skatterne eller øge de offentlige udgifter. Råderummet er skabt af primært de tilbagetrækningsreformer, der i disse og de kommende år forhøjer efterløns- og folkepensionsalderen.

Råderummet kan imidlertid blive endnu større, hvis politikerne gennemfører nye reformer. Fx kan en afskaffelse af efterlønnen øge råderummet med 11 mia. kr. i 2025. En 10 pct. reduktion af dagpengene øger råderummet med 4 mia. kr., mens en forhøjelse af folkepensionsalderen til 68 år i 2025 øger råderummet med 8½ mia. kr., se tabellen.

Samlet set vil de oplistede reformer øge råderummet med 33 mia. kr.

Gennemføres alle de oplistede reformer, vil beskæftigelsen stige med ca. 80.000 personer, mens BNP vil vokse med ca. 55 mia. kr.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk