Absolut fattigdomsgrænse: Halvering af antal børn med lav indkomst siden år 2000

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det er blevet fremført af AE-Rådet, at antallet af fattige børn i Danmark udgør 65.000 i 2017, og at det er det højeste antal nogensindeSe AE-Rådet: ”Sørgelig rekord: Der har aldrig været flere fattige børn”, 3. december 2018  . AE-Rådet anvender et relativt fattigdomsmål. Det indebærer, at der vil være et uændret antal fattige, selvom alle (inklusiv dem med lave indkomster) får forøget deres indkomst med fx 10 pct.

Ser man derimod på udviklingen i antal børn under en absolut lavindkomstgrænse, er antallet blevet halveret siden 2000. Der er således sket en reduktion fra 42.000 børn under lavindkomstgrænsen i år 2000 til 17.000 i 2019, jf. figuren.

Der er her regnet på en absolut lavindkomst-grænse, der tager udgangspunkt i 50 pct. af medianen mht. den disponible indkomst i år 2000. Efter år 2000 forhøjes grænsen med forbrugerpriserne, så man hvert år kan købe de samme varer, hvis indkomsten svarer til lavindkomstgrænsen. Dvs. hvis alle indkomster øges med fx 10 pct., vil der komme færre under lavindkomstgrænsenBeregningen anvender denne absolutte lavindkomstgrænse og ser på børn i den såkaldte 1-årige lavindkomstgruppe (hvor studerende og personer med formue over 100.000 kr. er fjernet)  .

Når antallet af børn i familier med lave indkomster er faldet, så skyldes det bl.a., at de offentlige ydelser (herunder kontanthjælpen) er steget mere end inflationen. Dvs. at personer på overførselsindkomster år for år kan købe flere varerDer er undtagelser herfor. Bl.a. reducerede Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister kontanthjælpen for unge un-der 30 år i 2013, og statsminister Lars Løkke Rasmussen indførte kontanthjælpsloftet i oktober 2016, ligesom han indfør-te en relativ lav integrationsydelse fra 2015 for udlændinge.  . Herudover har den stigende beskæftigelse også flyttet personer ud af lavindkomstgruppen.

Der er sket en stigning i antallet af børn i familier med lav indkomst siden 2015. Det skyldes en stigning blandt børn af indvandrere og efterkommere, hvilket skal ses i sammenhæng med integrationsydelsens indførelse i 2015 samt kontanthjælpsloftet. For børn med dansk oprindelse er antallet i 2019 det laveste siden 2000.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk