Absolut lavindkomstgrænse: Reduktion fra 47.000 børn i 2000 til 12.000 børn i 2021

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse af relativ fattigdom er der 53.800 relativt fattige børn i Danmark i 2021. Det er en stigning ift. 2015, hvor niveauet var på 43.500 børn. Danmarks Statistik anvender imidlertid et relativt fattigdomsmål. Det indebærer, at der vil være et uændret antal fattige, selvom alle (inklusiv dem med lave indkomster) får forøget deres indkomst med fx 10 pct.  

Ser man derimod på udviklingen i antal børn under en absolut lavindkomstgrænse, er antallet blevet halveret siden 2000. Der er således sket en reduktion fra 47.000 børn under lavindkomstgrænsen i år 2000 til 12.000 i 2021, jf. figuren.  

Der er her regnet på en absolut lavindkomst-grænse, der tager udgangspunkt i 50 pct. af medianen mht. den disponible indkomst i år 2000. Efter år 2000 forhøjes grænsen med forbrugerpriserne, så man hvert år kan købe de samme varer, hvis indkomsten svarer til lavindkomstgrænsen. Dvs. hvis alle indkomster øges med fx 10 pct., vil der komme færre under lavindkomstgrænsenBeregningen anvender denne absolutte lavindkomstgrænse og ser på børn i den såkaldte 1-årige lavindkomstgruppe (hvor studerende og personer med formue over 100.000 kr. er fjernet). . 

Når antallet af børn i familier med lave indkomster er faldet, så skyldes det bl.a., at de offentlige ydelser (herunder kontanthjælpen) er steget mere end inflationen. Dvs. at personer på overførselsindkomster år for år kan købe flere varerDer er undtagelser herfor. Bl.a. reducerede Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister kontanthjælpen for unge under 30 år i 2013, og statsminister Lars Løkke Rasmussen indførte kontanthjælpsloftet i oktober 2016, ligesom han indførte en relativ lav integrationsydelse fra 2015 for udlændinge.  . Herudover har den stigende beskæftigelse også flyttet personer ud af lavindkomstgruppen. 

Fra 2015 til 2017 skete der en stigning blandt børn af indvandrere og efterkommere med lav indkomst. Det skal ses i sammenhæng med integrationsydelsens indførelse i 2015 samt kontanthjælps-loftet. Siden 2017 har der igen været en reduktion, herunder fordi der har været et stort fald i antal personer på integrationsydelse, ligesom det midlertidige børnetilskud i høj grad er rettet mod indvandrere og efterkommere og derfor bidrager til at reducere antallet i 2020 og 2021. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk