Råderum på 51 mia. kr. i 2030

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Råderummet er det beløb som politikerne har frit til rådighed til højere offentlige udgifter eller lavere skat.

Frem til 2025 vokser råderummet for politikerne til 32 mia. kr. ifølge Finansministeriet. Ser man frem mod 2030 vokser råderummet til 51 mia. kr. årligt, samtidig med, at der er strukturel balance på de offentlige finanser både i 2025 og i 2030.

Råderummet på 51 mia. kr. er til stede samtidig med, at der er balance på de offentlige finanser i både 2025 og i 2030. Det indebærer også, at det såkaldte hængekøjeproblem vil være væk. Derudover vil der være en overholdbarhed på lang sigt på 35 mia. kr., svarende til 1½ pct. af BNP.

Dvs. at på lang sigt opkræves der 35 mia. kr. mere i skat end hvad der er nødvendigt for at finansiere de offentlige udgifter (primært overførselsindkomster og offentligt forbrug).

Ud af de 51 mia. kr. har politikerne allerede lagt beslag på 3 mia. kr. til bl.a. forsvar. Der resterer herefter et ”frit” råderum på 48 mia. kr.

Råderummet i 2025 er opgjort af Finansministeriet. Råderummet til 2030 er beregnet med udgangspunktet i råderummet i 2025, justeret for vækst i det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger) i årene 2026-2030 og herefter korrigeret for, at der skal være strukturel balance i 2030

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk