S lægger op til at genindføre Thornings fattigdomsgrænse – reducerer antal fattige fra 254.000 til 56.000 personer

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Socialdemokratiet lægger op til at genindføre Thorning-regeringens fattigdomsgrænse. Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har udtalt til Børsen (17.01. 2019) at: ”I overordnede træk vil den nok komme til at ligne den gamle fattigdomsgrænse”. Og videre siger hun: ”Som stat skal man vælge, om man bruger det ene eller det andet, og der synes jeg, at det mest relevante er treårsfattigdomsgrænsen, fordi det er der, fattigdommen for alvor bider sig fast."

Ifølge Thorning-regeringens fattigdomskommission er man relativt fattig, hvis man har relativ lav indkomst 3 år i træk (og ikke er studerende eller har formue over 100.000 kr.). Relativt lav indkomst defineres som en indkomst, der ligger på under 50 procent af medianindkomsten. Medianindkomsten er den indkomst, hvor halvdelen af befolkningen tjener mindre og halvdelen mere.

Hvis Socialdemokraterne genindfører Thornings fattigdomsgrænse, vil ca. 56.000 blive opgjort som relativt fattige i 2017. Det fremgår af CEPOS’ beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. Dermed vil antallet af relativt fattige falde fra de 254.000 personer, der er ifølge Danmarks Statistiks egen definition af relativ fattigdom, hvor man kun skal have lav indkomst i 1 år, jf. figuren. Antallet af relativt fattige reduceres med ca. 80 pct., når kriteriet er, at man skal være i lavindkomstgruppen 3 år i træk. Det skyldes, at der er stor mobilitet ud af gruppen, og at ca. halvdelen er ude efter 1 år.

Fodnoter