Andelen af voksne på overførselsindkomst er omtrent fordoblet – fra 23 pct. i 1970 til 43 pct. i 2022

Type: ABCepos
Table of contents×

I 1970 udgjorde andelen af voksne på overførselsindkomst 23 pct. af den voksne befolkning over 18 år. Andelen er løbende vokset, og er i 2022 på 43 pct., eller omtrent dobbelt så stor en andel som i 1970, jf. figuren.

Stigning skal særligt tilskrives, at andelen af folkepensionister er steget betydeligt i perioden. Folkepensionisterne udgør i dag 23 pct. af den voksne befolkning, mod 16 pct. i 1970, jf. tabellen nedenfor. SU-modtagerne er vokset til at udgøre 6,5 pct. og er dermed den næststørste gruppe af overførselsmodtagere i 2022.

Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør 3 pct. af den voksne befolkning, mens personer på førtidspension tilsvarende udgør 4,8 pct. Andelen af de to grupper er i perioden vokset med hhv. 1,3 og 1,0 pct. point siden 1970. Efterlønnen blev indført i 1979 og udgør i dag 1 pct. af den voksne befolkning.

Målt i antal personer, er antallet af overførselsmodtagere vokset fra 800.000 i 1970 til godt 2 mio. i 2022.

Fodnoter