Andelen af voksne på overførselsindkomst er omtrent fordoblet – fra 23 pct. i 1970 til 43 pct. i 2023

Type: ABCepos
Table of contents×

I 1970 udgjorde andelen af voksne på overførselsindkomst 23 pct. af den voksne befolkning over 18 år. Andelen er løbende vokset og er i 2023 på 43 pct., eller omtrent dobbelt så stor en andel som i 1970, jf. figuren.  

Stigning skal særligt tilskrives, at andelen af folkepensionister er steget betydeligt i perioden. Folkepensionisterne udgør i dag 23 pct. af den voksne befolkning mod 16 pct. i 1970, jf. tabellen nedenfor. SU-modtagerne er vokset til at udgøre 6,1 pct. og er dermed den næststørste gruppe af overførselsmodtagere i 2023.  

Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør 3 pct. af den voksne befolkning, mens personer på førtidspension tilsvarende udgør 4,9 pct. Andelen af de to grupper er i perioden vokset med hhv. 1,2 og 1,1 pct. point siden 1970. Efterlønnen blev indført i 1979, og efterlønsmodtagere udgør i dag 0,7 pct. af den voksne befolkning. 

Målt i antal personer, er antallet af overførselsmodtagere vokset fra 820.000 i 1970 til ca. 2 mio. i 2023. 

Fodnoter