Danmark har lav offentlig gæld (nettogæld)

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark har den 7. laveste offentlige nettogæld ud af 37 OECD-lande i 2022. I Danmark er den offentlige nettogæld tæt på 0 (faktisk har Danmark en nettoformue på 18 pct. af BNP). I 9 lande (inkl. Danmark) har det offentlige en nettoformue. Norge har en offentlig nettoformue på 263 pct. af BNP, primært pga. store olieforekomster. 

Andre lande har betydelig offentlig nettogæld. Fx har Tyskland en offentlig nettogæld på 26 pct. af BNP, mens Holland har gæld på 25 pct. af BNP. Størst offentlig nettogæld blandt OECD-landene har Grækenland (139 pct. af BNP), Italien (120 pct. af BNP) og Japan (118 pct. af BNP). 

Den offentlige nettogæld opgøres som forskellen mellem de samlede finansielle passiver (fx udstedte statsobligationer) og aktiver (fx aktier i bl.a. Ørsted samt genudlån jf. nedenfor). Dermed er nettogælden for Danmark lavere end fx ØMU-gælden, fordi det er en såkaldt bruttogæld. Også målt på ØMU-gælden, har Danmark lav offentlig gæld internationalt set. 

I opgørelsen af nettogælden (men ikke i opgørelsen af bruttogælden) tages der højde for genudlån til statslige selskaber, hvor Nationalbanken udsteder statsobligationer og videreudlåner provenuet til statslige selskaber på samme vilkår. Genudlånet påvirker dermed samlet set ikke nettogælden (kun bruttogælden), da genudlånet medregnes i aktiverne, mens udstedelse af statsobligationer øger de finansielle passiver, dvs. bruttogælden. 

Den offentlige nettogæld er det centrale gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed ifølge FinansministerietKilde: Økonomisk Redegørelse december 2019, Finansministeriet  . 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk