Formueuligheden er faldet fra 2014 til 2019

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danske familiers formue er blevet mindre ulige fordelt fra 2014 til 2019. Fx er top 10 pct.’s andel af danske familiers formuer reduceret fra 49,2 pct. i 2014 til 46,8 pct. i 2019, jf. figuren.

Også målt på andre indikatorer for formueulighed, er formueuligheden reduceret fra 2014 til 2019. Det gælder for både Gini-koefficienten, top 1 pct. og top 50 pct., jf. tabellen.

Ser man helt i toppen (top 0,1 pct.), har der været en lille stigning på godt 0,1 pct. point (fra 5,3 pct. til 5,5 pct.). Det ændrer ikke ved, at top 1 pct.’s formueandel er blevet reduceret med 0,4 pct. point siden 2014. Dermed har resten af top 1 pct. oplevet en større nedgang i formueandelen siden 2014, nemlig på 0,5 pct. point.

Der er altså ikke tale om, at formueuligheden er øget i Danmark siden 2014, tværtimod. Det er først de senere år, at der er data for pensionsformuerne, som udgør en meget væsentlig del af danskernes formuer. Derfor ser denne analyse kun på perioden siden 2014. Andre analyser peger dog på, at formueuligheden heller er vokset frem til 2014:

Vismændene har således konkluderet, at ”uligheden i formuefordelingen er ikke ændret væsentligt” siden starten af 1990’erne, når man måler på formuer uden at indregne pensionsformuerne, og at ”pensionsformuer har formentligt mindsket formueuligheden”Kilde: Vismandsrapporten efterår 2016  . Desuden har professor Henrik Kleven fundet at formueuligheden er omtrent uændret fra 1990-2012Kilde: ”Wealth taxation and wealth accumulation: Theory and evidence from Denmark”, Henrik Kleven et al, Quarterly Journal of Economics 135, 329-388, 2020  .

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk