Danmark har få statsejede virksomheder sammenlignet med andre lande

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark har traditionelt set haft et lavt omfang af statsejede virksomheder (SOE)Internationalt betegnet som ”state-owned enterprises”.   og det er fortsat tilfældet: Værdien af statsejede virksomheder i Danmark udgjorde 4,4 pct. af BNP i 2015, hvilket er lavt sammenlignet med andre OECD-lande, jf. figuren. Statsejede virksomheder i Danmark er fx Ørsted, Danske Spil og TV2.

Et lavt omfang af statslig indblanding i økonomien, herunder lavt statsligt ejerskab, bidrager positivt til at øge produktivitet og velstandSe fx Kapopoulos & Lazaretou (2005): Does Corporate Ownership Structure Matter for Economic Growth (Bank of Greece WP) og Detter & Fölster (2015): The Public Wealth of Nations. (Palgrave Macmillan).  . Desuden indebærer statsligt ejerskab af virksomheder, at der er en stærk politisk tilskyndelse til at smide stadigt flere gode penge efter dårlige forretninger, hvilket SAS og PostNord er eksempler på.

Det er dog vigtigt at pointere, at opgørelsen udelukkende medregner offentligt ejede aktieselskaber, hvorfor der ikke er taget højde for andre former såsom f.eks. offentligt ejede hospitaler. Desuden bør det bemærkes, at tallene formentlig er præget af finanskrisen, hvor en række stater overtog nødlidende virksomheder (primært finansielle institutioner). Graden af disse statslige indgreb varierede på tværs af landene, ligesom der kan være forskelle på, hvor hurtigt ejerskabet er blevet afviklet igen.

Endeligt bør det noteres, at data om statsejede virksomheder primært er baseret på selvrapporterede tal fra de respektive nationale myndigheder.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk