Vestens andel af det globale energiforbrug falder

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Der er i løbet af de seneste knap 50 år sket en tydelig ændring i den geografiske sammensætning af det globale energiforbrug.  

Nordamerika og EU-28 stod for 62,8 pct. af verdens energiforbrug i 1970, mens de to regioner i 2018 står for 32,6 pct. (dvs. et fald på 30 pct. point), jf. figur og tabel herunder 

I kontrast hertil er Asien og OceaniensOceanien angiver Australien, New Zealand og diverse Stillehavsøer.    andel steget med 30 pct. point over den pågældende periode – fra at udgøre 14,5 pct. i 1970 til 44,5 pct. i 2018, hvilket primært skal tilskrives en række asiatiske landes kraftige økonomiske udvikling, herunder særligt Indien og Kina. 

Fodnoter

    Del denne side

    Forfatter(e):

    Del denne side

    Forfatter(e):