Danske virksomheders udgifter til forskning er de 11. højeste i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det diskuteres i disse år, i hvor høj grad danske virksomheders forskningsudgifter skal subsidieres gennem et skattefradrag på fx 130 pct. Men hvor store summer bruger danske virksomheder egentligt på forskning?

Sammenlignet med andre OECD-lande har danske virksomheder relativt høje udgifter til forskning på 1,8 pct. af BNP i 2020, jf. figuren. Det er det 11. højeste niveau ud af 37 OECD-lande. Det er lavere end det amerikanske og svenske niveau på 2,6 pct. af BNP, men højere end Holland (1,5 pct. af BNP) og Norge (1,2 pct. af BNP).

Opgørelsen for Danmark er for 2020. Fradraget for forskningsudgifter blev hævet til over 100 pct. fra og med 2019.

Forskelle i landenes udgifter til forskning og udvikling kan bl.a. skyldes, at nogle brancher er mere forskningsintensive end andre. Uddannelses- og Forskningsministeriet har undersøgt dette og finder ”… at den danske erhvervsstruktur ikke er afgørende for forskellen mellem Danmark og de øvrige lande i sammenligningen.”

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk