Danske virksomheders udgifter til forskning er de 9. højeste i OECD – på niveau med USA

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det diskuteres i disse år, i hvor høj grad danske virksomheders forskningsudgifter skal subsidieres gennem et skattefradrag på fx 130 pct. 

Men hvor store summer bruger danske virksomheder egentligt på forskning? 

Sammenlignet med andre OECD-lande har danske virksomheder relativt høje udgifter til forskning på 1,9 pct. af BNP i 2018, jf. figuren. Det er tæt på det amerikanske niveau på 2,1 pct. (8. pladsen). Opgørelsen for Danmark er for 2018, dvs. inden politikerne hævede fradraget for forskningsudgifter fra og med 2019. 

Forskelle i landenes udgifter til forskning og udvikling kan bl.a. skyldes, at nogle brancher er mere forskningsintensive end andre. Uddannelses- og Forskningsministeriet har undersøgt dette og finder  at den danske erhvervsstruktur ikke er afgørende for forskellen mellem Danmark og de øvrige lande i sammenligningen. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk