Dagpenge: Privat lønforsikring kan øge dækningen for den enkelte lønmodtager

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Fagbevægelsen har gennem længere tid argumenteret for en forhøjelse af dagpengesatsen. FH har i marts 2021 bl.a. foreslået en forhøjelse på 4.000 kr. de første 3 måneder på dagpenge for A-kassemedlemmer, der har været i beskæftigelse 2 ud af de seneste 3 år. Dermed bliver dagpengesatsen på 23.000 kr. de første 3 måneder. 

Det nuværende dagpengesystem er kendetegnet ved, at det er ”one-size-fits-all”. Det er ikke muligt at vælge fx højere ydelse mod til gengæld at være dækket i en kortere periode. Dagpengesystemet kan dermed siges at udgøre en basisydelse. Det nuværende system er delvist finansieret af skatteyderne.  

Ønskes bedre dækning end basisydelsen i dagpengesystemet, har man mulighed for at tegne private lønforsikringer. Det er et supplement til dagpengesystemet, som gør forsikringen ved ledighed mere fleksibel. Dermed kan tillægsforsikringerne bruges til at sikre, at den enkeltes ønske om forsikring mod ledighed i højere grad opfyldes.  

I de senere år er der sket en stigning i antallet af personer med en privat arbejdsløshedsforsikring. I 2010 havde 88.000 personer en privat arbejdsløshedsforsikring. I 2019 var det vokset til 333.000 personer, dvs. næsten en 4-dobling på 9 år, jf. figuren. 

Dagpengesatsen er i 2021 19.300 kr. om måneden. Alm. Brand tilbyder fx en lønsikring for 263 kr. efter skat, som giver en månedlig ekstra udbetaling på 5.000 kr. ved ledighed oveni dagpengene. Det giver en samlet indkomst før skat ved ledighed på 24.300 kr. Andre forsikringsselskaber tilbyder lønsikring til lignende priser.  

Dvs. i forhold til debatten om, at nogle risikerer at gå fra hus og hjem pga. dagpengeniveauet, så forekommer det som en relativ billig forsikring, hvis risikoen kan fjernes for under 300 kr. pr. måned. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk