Dagpenge: Privat lønforsikring kan øge dækningen for den enkelte lønmodtager

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

S-regeringen aftalte i januar 2022 sammen med et flertal i Folketinget at forhøje dagpengesatsen. Hvis man de seneste 4 år har været medlem af en A-kasse og har været beskæftiget i 2 ud af de 3 seneste år, kan man får 23.000 kr. i dagpengesats de første 3 måneder som ledig. Det er 3.650 kr. mere end den normale dagpengesats på 19.350 kr. i 2022

Forhøjelsen af dagpengesatsen de første 3 måneder sker på trods af, at den enkelte dagpengemodtager selv har god mulighed for at tegne private lønforsikringer, hvis man ønsker bedre dækning ved ledighed. Private lønforsikringer er et supplement til dagpengesystemet, som gør forsikringen ved ledighed mere fleksibel. Dermed kan tillægsforsikringerne bruges til at sikre, at den enkeltes ønske om forsikring mod ledighed i højere grad opfyldes.

I de senere år er der sket en stigning i antallet af personer med en privat arbejdsløshedsforsikring. I 2010 havde 88.000 personer en privat arbejdsløshedsforsikring. I 2021 var det vokset til 384.000 personer, dvs. mere end en 4-dobling siden 2010, jf. figuren.

Dagpengesatsen er i 2022 19.350 kr. om måneden. Alm. Brand tilbyder fx en lønsikring for 241 kr. efter skat, som giver en månedlig ekstra udbetaling på 5.000 kr. ved ledighed oveni dagpengene. Det giver en samlet indkomst før skat ved ledighed på 24.300 kr. Andre forsikringsselskaber tilbyder lønsikring til lignende priser.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør