Dagpenge: Privat lønforsikring kan øge dækningen for den enkelte lønmodtager

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

S-regeringen aftalte i januar 2022 sammen med et flertal i Folketinget at forhøje dagpengesatsen. Hvis man de seneste 4 år har været medlem af en A-kasse og har været beskæftiget i 2 ud af de 3 seneste år, kan man få 24.199 kr. i dagpengesats de første 3 måneder som ledig i 2024. Det er 3.840 kr. mere end den normale dagpengesats på 20.359 kr. i 2024. 

Forhøjelsen af dagpengesatsen de første 3 måneder sker på trods af, at den enkelte dagpengemodtager selv har god mulighed for at tegne private lønforsikringer, hvis man ønsker bedre dækning ved ledighed. Private lønforsikringer er et supplement til dagpengesystemet, som gør forsikringen ved ledighed mere fleksibel. Dermed kan tillægsforsikringerne bruges til at sikre, at den enkeltes ønske om forsikring mod ledighed i højere grad opfyldes.  

I de senere år er der sket en stigning i antallet af personer med en privat arbejdsløshedsforsikring. I 2010 havde 88.000 personer en privat arbejdsløshedsforsikring. I 2022 var det vokset til 373.000 personer, dvs. mere end en 4-dobling siden 2010, jf. figuren. 

Fodnoter