Lønkvoten har været stabil de seneste 50 år

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Lønkvoten i den private sektor har været relativ stabil med et niveau på omkring 60 pct. de seneste 50 år, jf. figuren. Lønkvoten måler, hvor stor en del af de private virksomheders værdiskabelse, der går til aflønning af de ansatte. Dvs. for hver 100 kr. i værdiskabelse i virksomheden går 60 kr. til de ansatte. 

Der er altså ikke tale om, at lønmodtagerne over tid får en mindre og mindre andel af virksomhedernes værdiskabelse. Samme konklusion kommer fx Disruptionrådet”Der er ikke klare tegn på, at der skulle være sket en forskydning i den andel af produktionen, der går til kapitalaflønning i Danmark, og et fald i lønkvote, sådan som nogle af hypoteserne om stadigt tiltagende produktivitetsvækst forudsiger”. Kilde: Disruptionrådet, Hypoteser for fremtidig teknologisk udvikling, maj 2017.   og de økonomiske vismænd”Produktivitetsvæksten øger reallønnen på længere sigt. Det bidrager til, at lønkvoten svinger omkring et nogenlunde konstant niveau”. Kilde: De Økonomiske Råd, Produktivitet 2017.  frem til. 

Den stabile udvikling i lønkvoten er en konsekvens af, at øget produktivitet medfører øget realløn. Dvs. øget produktivitet kommer lønmodtagerne til gode. Når både løn og produktivitet stiger i samme takt, medfører det en uændret lønkvote.  

Som nævnt går ca. 60 pct. af værdiskabelsen til lønmodtagerne. Bruttooverskuddet til virksomhedsejerne udgør ca. 40 pct. Ud af disse 40 pct. går ca. halvdelen dog til at dække nedslidning af kapitalapparatet, dvs. nettooverskuddet til virksomhedsejere er på ca. 20 pct. af de samlede indkomster. Læs mere her.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk