Stor reduktion i fertilitet på verdensplan siden 1950

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Fra 1950 og frem til slutningen af 1960’erne fødte kvinder i gennemsnit 5 børn på verdensplan. Det er siden aftaget mærkbart til 2,3 børn per kvinde, jf. figuren. Ved fødselsrate på ca. 2,1 børn per kvinde vil befolkningen på sigt være stabil.

Reduktionen i fertiliteten er den primære årsag til, at FNs befolkningsfremskrivning viser, at befolkningsvæksten aftager, og at verdens befolkning stabiliserer sig på ca. 10 mia. indbyggere fra 2060.

Reduktionen i fertiliteten skal ses i lyset af højere økonomisk velstand, som har bidraget til bedre ernæring, bedre hygiejniske forhold og medicinske fremskridt. Dette har medført lavere børnedødelighed, som typisk også medfører en (forsinket) reduktion i fertiliteten:

Når lavere børnedødelighed medfører en reduktion i fertiliteten, skal det ses i sammenhæng med, at det afgørende for mange familier i fx fattigere lande er, hvor mange levende børn, de kan regne med at bringe videre til voksenlivet og til at passe forældrene når de bliver gamle. Hvis der er stor risiko for at miste børn undervejs, er der en tilskyndelse til at få flere – og faktisk til at overkompensere. Børnedødeligheden er et gennemsnitstal, så hvis man vil gardere sig mod fx at miste dem alle, taler det for at få lidt flere end den gennemsnitlige risiko tilsiger.

Læs mere om global befolkning og fertilitet her, her og her (på www.punditokraterne.dk) .

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk