Fordobling af pensionists husleje fra 3.000 kr. til 6.000 kr. betales af skatteyderne

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Staten bruger i 2023 10½ mia. kr. på skattefri boligstøtte til pensionister (boligydelse). Boligstøtten er forskellig alt afhængig af, om man er pensionist eller ej, og den er langt mere attraktiv for pensionister. 

Hvis en enlig folkepensionist uden egen opsparing flytter til en bedre lejlighed og går fra at have en husleje på 3.000 kr. om måneden til 6.000 kr., så koster det ikke en krone. For det hele bliver nemlig betalt af boligstøtten, dvs. af skatteyderne, jf. figuren.

Netto-huslejen (dvs. brutto-husleje fratrukket boligstøtte) vil være på 1.600 kr. uanset om bruttohuslejen er 3.000 kr. eller 6.000 kr.

Når man ikke selv skal betale noget for at fordoble huslejen, giver det et helt skævt incitament til at opgradere til en bedre og dyrere bolig.

Årsagen til resultatet om uændret nettohusleje er en regel om, at man mindst skal betale 11 pct. af sin indkomst i husleje, når man får boligstøtte. Indkomstgrundlaget for folkepensionisten uden opsparing er på 173.000 kr. 11 pct. af dette svarer til ca. 1.600 kr. om måneden.

Dvs. udover mindstebetalingen på 1.600 kr. er der for huslejer op til 6.000 kr. ingen begrænsninger i boligstøtten. Derfor er det omkostningsfrit at øge huslejen fra fx 3.000 kr. til 6.000 kr.

Først når huslejen rammer 6.000 kr., rammer man ind i reglen om at boligstøtten maksimalt kan være på 4.400 kr. om måneden.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk