81 pct. af danskerne mener der kan fås mere service for pengene i den offentlige sektor

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

 

81 pct. af danskerne mener, at man kan få mere service for de ressourcer, der anvendes i den offentlige sektor i dag. 19 pct. har den modsatte mening. Det fremgår af en meningsmåling, Catinet har lavet for CEPOS.

Dette kan tages som udtryk for, at der er opbakning til regeringens handlingsplan for øget effektivitet. Rationaliseringsgevinsten i handlingsplanen udgør op til 7 mia. kr. og 11.000 færre ansatte inden for bl.a. administration. Men der er basis for mere. Regeringens handlingsplan indeholder nemlig ikke en strategi for øgede udliciteringer, ligesom der også kan gennemføres effektiviseringer gennem den såkaldte grønthøstermetode, hvor fx 1 pct. af rammen beskæres og placeres i en omprioriteringspulje, der kan anvendes til borgernær service. Endvidere kan der gennemføres målrettede rationaliseringer på fx administrationsområdet mv.

Socialdemokraterne har givet et bud på dette i deres finanslovsoplæg for 2008, hvor der er skitseret potentielle personaleeffektiviseringer på administrationsområdet svarende til 15-25.000 personer. Det er betydeligt mere end regeringens handlingsplan, hvor oplægget er godt 4.400 personer. Samlet set lægger Socialdemokraternes ideer til personaleeffektiviseringer op til en rationaliseringsgevinst på 37.000 personer mod regeringens 11.000 personer. Følges Socialdemokraternes forslag, kan der hentes en budgetforbedring på knap 12 mia. kr. Dette ligger ud over regeringens handlingsplan.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 73,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 73,4 KB

  Del denne side