Aftrapning af folkepensionens grundbeløb giver marginalskat på op til 69 pct.

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse, der belyser den sammensatte marginalskat for pensionister, der arbejder. Marginalskatten kan nå 69 pct. pga. indkomstaftrapningen af folkepensionens grundbeløb. Beregningerne er foretaget af CEPOS på Danmarks Statistiks personregistre.

”Der er ingen tvivl om, at der er brug for flittige seniorer på det danske arbejdsmarked. Selvom seniorer når den formelle pensionsalder, har mange helbred og lyst til at fortsætte på jobmarkedet. Men desværre spænder aftrapningsregler ben for det grå guld. Der har været meget fokus på samspilsproblemet i forhold til pensionsopsparing. Men der er også et samspilsproblem for seniorer, der vil arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Flittige seniorer, der tager et job og tjener over 344.000 kr., oplever nemlig en marginalskat på op til 69 pct. Det er langt højere end den marginalskat på 56 pct., som almindelige topskatteydere oplever. Hvis en +65-årig tager et job og tjener over 344.000 kr., så bliver grundbeløbet aftrappet. Aftrapningsprocenten er på 30 pct. for al lønindkomst over 344.000 kr. Det indebærer, at ved en arbejdsindtægt på over ca. 610.000 kr. (før AM-bidrag) er grundbeløbet fuldt aftrappet. Grundbeløbet udgør ca. 74.000 kr. årligt. I aftrapningsintervallet øges marginalskatten med op til 17 pct.point. Dermed kommer den sammensatte marginalskat op på 59 pct. for bundskatteydere, mens den kommer op på 69 pct. for topskatteydere. Marginalskatten udgør 42 hhv. 56 pct. for almindelige lønmodtagere”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Hvis aftrapningen af folkepensionens grundbeløb afskaffes, vil det medføre et provenutab efter tilbageløb og adfærd på ca. 150 mio. kr. ifølge CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. Adfærdseffekterne af de lavere marginalskatter udgør ca. 200 personer. De positive effekter skyldes som nævnt, at marginalskatterne nedsættes – dog blot til det niveau, som andre lønmodtagere oplever”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Min anbefaling er, at politikerne inkluderer forslaget om normalisering af marginalskatten for seniorer i forhandlingerne om skattereformen. Provenutabet udgør blot 150 mio. kr., og det er vigtigt, at vi sørger for gode rammer for et seniorarbejdsmarked. Kun derved kan samfundsøkonomien få gavn af det grå guld”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”I dag er der mulighed for at få opsat pension, hvis man udskyder sin folkepension. Det ændrer ikke på, at der er ca. 10.000 folkepensionister, der idag arbejder og derfor får reduceret deres grundbeløb. De møder urimeligt høje skatteprocenter. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt at straffe arbejdssomme pensionister på denne måde”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 324,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 324,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk